Jak na rostoucí kariéru

… a tím není míněno jen růstu profesního, ale rovněž růstu osobnostního. A abychom mohli kariérně růst, musíme mít pro nás vhodnou práci, kde můžeme využít osobní potenciál, nabyté zkušenosti, vzdělání atd. Jak takovou práci ale najít? Navíc na trhu práce, který je pro uchazeče o zaměstnání nepřehledný, náročný, vysoce konkurenční, nestabilní a stále proměnlivý? Jenom se zorientovat v nabízených možnostech, nalézt odvahu se o tu či onu práci nebo pozici ucházet, vyžaduje od člověka hodně vnitřní síly a zdravého sebevědomí. Kdo toto postrádá, jen s obtížemi může obstát v očích těch, kdo práci nabízejí.

Ztráta motivace

Někdo pracuje na témže místě v téže pozici řadu let. Postrádá motivaci nebo odvahu se o vyšší pozici mzdově lépe ohodnocenou ucházet. Je smířený s tím, že dosáhl maxima a že nikam výš on sám ze svého pohledu mířit nemůže. Stagnuje, neriskuje, alibisticky si namlouvá, že nic víc pro svou kariéru, pro svůj profesní růst dělat nemůže. Takovým lidem lze pomoci obtížně. Při tom by stačilo jen navštívit kariérního kouče. „Nastaví vám zrcadlo“, vašim možnostem, které mohou být mnohem vyšší, než sami od sebe očekáváte.

Ztráta víry v sebe sama

Kamenem úrazu bývá nevíra v sebe sama! Strach z neschopnosti překonání překážek! Pohodlnost aktivně cílit své úsilí k pozici, o níž v duchu stojíme, ale ucházet se o ni nám přijde téměř nepředstavitelné! Výsledek je, že pak naříkáme nad neschopností našich nadřízených a zůstáváme dál odevzdaně v roli jejich podřízených. Čekáme, že se samo něco změní. Ne! To je špatně! Kariérní kouč vám obrazně řečeno „odkryje karty.“ Ukáže vám, čeho všeho můžete být schopní. Kam až můžete dojít, když na sobě budete pracovat a budete směrem k sobě i směrem ke svým profesním předpokladům pozitivní.

Teprve pak se mohou věci stran vašeho osobnostního růstu měnit. A to je základ, aby se změnil i váš přístup k vašemu potencionálnímu růstu kariérnímu. K vaší schopnosti dostat se na pozici, kde budete mít větší prostor k vlastní seberealizaci. Kde dosáhnete většího uspokojení z práce a přestanete být jen v roli pasivních podřízených.  Ano, je k tomu třeba díl i jisté „dravosti.“ Ale ta může jít ruku v ruce s adekvátním zhodnocením vašich možností a touhou je při spolupráci s kariérním koučem naplnit.

Kariérní kouč

Kariérní kouči umí člověka tzv. popostrčit. Dát mu impulz, víru v to, že má na víc. A nejen to. Kariérní kouč dokáže dát „návod“, co udělat pro to, abychom kariérně nestagnovali a ve svém oboru dosáhli vedoucích pozic. S ním v zádech budete vědět, jak vést tým lidí. Jak komunikovat a řešit možné spory. Jak se nenechat ohrozit na své „židli“ ambiciózními kolegy. Jak být asertivním vůči těm, kteří mají primární vliv na to, zda povýšíme v rámci kariérní hierarchie firmy. Jak nemít strach prodat to co v nás je a jak o tom druhé přesvědčit.

Kariérní růst

S kariérním růstem tedy rosteme i my sami. Cítíme se naplnění, práce nám skýtá uspokojení, vnímáme pozitivně sami sebe a snáz čelíme překážkám, které nám druzí do cesty někdy staví. Kariérně růst je přirozená lidská potřeba. Kariérní kouč ví, jak s ní správně a efektivně nakládat. Jak nestagnovat na jedné pozici s tím, že je to náše maximum, přes které nemá smysl se „drát“. Kariérní kouč zna specifika trhu práce, personálních strategií firem atd. Orientuje se v aktuálních nabídkách práce v daném regionu příhodných třeba pro vás. Buďte aktivní a oslovte nás.