Jak nestagnovat v kariéře?

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles). Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím i jeho roli ve společnosti. To je definice kariéry dle wikipedie, ale jak tuto mechaniku rozhýbat?

Jak nestagnovat?

Jste spokojeni ve svém stávajícím zaměstnání? Postoupili jste v kariérním žebříčku tam, kam jste vnitřně doufali, očekávali? Pokud je vaše odpověď ano, gratulujeme vám. Nicméně, většina aktuálních průzkumů ukazuje, že téměř 48 % stávajících zaměstnanců je se stavem své aktuální kariéry nějak nespokojeno.

Za tento stav může pravděpodobně několik vlivů. Řada negativních změn vzešla z pandemie a stále nedošlo k jejich plné nápravě, ale většina nespokojenosti pramení z nesouladu mezi kariérní aspirací a realitou. Někdy a někde je tráva prostě zelenější. Plánování kariéry někdy zkrátka naplánovat nelze.

Dovolte mi představit některé návrhy pro nestagnující kariéru. Nebude to vhodné pro každého, ale doufáme, že vás bude inspirovat k přijetí určitých opatření, pokud se vaše kariéra začíná stávat nevýrazná a stagnující anebo jen nudná.

Stále se rozvíjejte

V případě, že společnost, pro kterou pracujeme má zmrazené vzdělávací aktivity a zablokované vzdělávací příležitosti, je váš rozvoj zcela a jen a jen na vás. Internet poskytuje mnoho nízkonákladových způsobů, jak rozvíjet své znalosti a dovednosti. Vytvořte si vlastní koncept a strategii pro svůj rozvoj. Nestačí jen vyčkávat, musíte stále držet krok s trhem práce. Stále se rozvíjejte.

Specializujte se na něco

Co když ze své práce milujete pouhých 20 % a zbytek 80 % nenávidíte? Proč se nezkusíte specializovat na to, co doopravdy chcete dělat. Tak třeba z mého oboru, znám personalistu, který se stal grafikem, protože miloval tvorbu grafických, náborových kampaní a také učitele, který je specialistou na PPC kampaně a oba jsou ze své práce nadšení.

Plánujte si budoucnost

Lidé, kteří si stanovují kariérní cíle na delší tratě 1-3 roky, mohou být někdy rozčarovaní, pokud je z jakéhokoliv důvodu nenaplní. Nesnažte se vystavovat vašemu nezdaru. Ujistěte se, že vaše kariérní cíle jsou dosažitelné a mají krátkodobý horizont 3,6,9 měsíců a jsou méně náročné. Vydefinujte si třeba vzdělaností cíle nebo soubor kompetencí, v kterých se chcete školit a rozvíjet.

Hledejte přátelství

Co by byla dynamická kariéra bez dobrých kontaktů a vazeb? Pokud jste ve správné společnosti a navazujte správné kontakty, a ještě z oblasti lidských zdrojů je to pro vaši dynamiku to nejlepší. Cesty k lepší kariéře jsou vždy snazší přes vhodné spojení s někým, kdo se v dané problematice pohybuje.

Pochvalte se a slavte úspěch

Oslavte své úspěchy. Uznejte své chyby, selhání, učte se z kritiky a podnětné zpětné vazby. Nikdy o sobě nepochybujte a nebuďte pesimističtí. Jakákoli negace o vás pouze zabíjí vaše kariérní šance, od změny zaměstnání, povýšení až po váš kariérní sen.