Národní plán obnovy. Plán pro oživení a odolnost České republiky

Podívejte se na národní plán obnovy. Jedná se o plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Cílem jsou inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, vytvoření nových vzdělávacích programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky a vytvoření provázaného ekosys…

Celý článek: https://www.kmosek.com/narodni-plan-obnovy-plan-pro-oziveni-a-odolnost-ceske-republiky/?feed_id=52247&_unique_id=63602d49e8f79

#Novinky|News
#Národníplánobnovy #PlánprooživeníaodolnostČeskérepubliky

Autor: Petr Kmošek