Pět klíčových kompetencí personalisty. Jaké to jsou?

Bez ohledu na svou kariéru je třeba vědět, co znamená být úspěšný v této HR profesi. S ohledem na téma mého blogu, to můžeme nazvat jako recept na úspěch. Jaké jsou ingredience této úspěšné pozice? U některých profesí, jako jsou pozice v lidských zdrojích jsou ingredience, tedy spíše kompetence pravidelně přezkoumávány.

Obchodní svět a trh práce…

Celý článek: https://www.kmosek.com/pet-klicovych-kompetenci-personalisty-jake-to-jsou/?feed_id=57462&_unique_id=63b94fcbca7a2

#Kariéra|Career #Personálníagentura|HRrecruitmentagency
#HRkompetence #Kompetencepersonalisty #KompetencevHR

Autor: Petr Kmošek
Detail příspěvku: