Přežití rodinného podniku: Jak se vypořádat s nástupnictvím v rodinném podniku?

Je důležité s dostatečným předstihem naplánovat a definovat způsob předávání vlastnictví podniku s ohledem na proces předávání vedení z jedné generace na druhou. Předání rodinné firmy nebo podniku může být často vnímáno jako krátkodobý proces, zatímco ve skutečnosti by mělo trvat roky plánování.

Předání rodinného podniku je jednou z největších o…

Celý článek: https://www.kmosek.com/preziti-rodinneho-podniku-jak-se-vyporadat-s-nastupnictvim-v-rodinnem-podniku/?feed_id=55710&_unique_id=63959eced9966

#Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Nástupnictvívrodinnéfirmě #Přežitírodinnéhopodniku #Procesnástupnictví #Rodinnáfirma #Rodinnépodnikání #Rodinnýmentor

Autor: Petr Kmošek