Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných krizových situacích se typická společnost může spolehnout na svou strukturu vedení a řízení, která dobře řídí provoz prováděním předem popsané krizové reakce. Toto je scénář pro běžnou krizovou situaci v …

Celý článek: https://www.kmosek.com/rizeni-firmy-v-dobe-krize-podnikatelske-jamais-vu/?feed_id=51829&_unique_id=6359859793247

#Krizovýmanagement|Crisismanagement
#Firemníkrize #Krize #Krizovýmentoring #Podnikatelskákrize #Řízenífirmyv doběkrize

Autor: Petr Kmošek