Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Nesčetné studie podložily tvrzení, že pracovníci očekávají něco prospěšnějšího, než je pravidelná výplata za odvedenou práci. Současné úrovně kompenzace a benefitů ukazují pouze okrajový vztah se spokojeností s prací. Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvláda…

Celý článek: https://www.kmosek.com/smysluplna-prace-pracovni-smysluplnost/?feed_id=29236&_unique_id=625accb313f5b

#PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#Angažovanostzaměstnanců #Fluktuacezaměstnanců #Motivacezaměstnanců #Retencezaměstnanců #Smyslpráce #Smysluplnápráce #Smysluplnostpráce

Autor: Petr Kmošek
Detail příspěvku: